Link-uri Utile
Facultatea de Teologie Baptistă București | Admitere 2022
15956
page-template-default,page,page-id-15956,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Admitere 2022

Admitere 2022

Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru programele studii universitare de licenţă şi de master.

Studii universitare de Licență

Teologie Baptistă Asistenţă Socială 

Durata studiilor – 3  ani – 6 semestre

Locuri:       – 20 fără taxă

                     – 5 cu taxa

Program ADMITERE: 

 • Înscrierea pentru concursul de admitere se face on-line sau la secretariatul facultății și va avea loc în perioadele:

  _______________________________________________________________________________

  Nota obținută la admitere constă în:

  –  40% din media obținută la Examenul de Bacalaureat 

  –  60% din nota obținută la eseul pe tema „O mărturie creştină în societate” (care se depune la dosarul de înscriere) 

   

Acte necesare la înscriere:

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • certificatul de naştere original și copie;
 • certificat de căsătorie original și copie (dacă este cazul)
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • doua  fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 • Dosar plic din carton

Taxa de înscriere:        100 LEI

Taxa de admitere se poate achita și în contul facultății:

BCR – RO78RNCB0076010452620068

Probe admitere:       1. Concurs de dosare

2.  Eseu pe tema „O mărturie creştină în societate”(se depune la dosarul de înscriere)

Pentru informatii suplimentare – email – secretariat@ftb.unibuc.ro 

 

Studii universitare de MASTER 

 Specializarea – Master în Teologie Baptistă  

Durata studiilor 2 ani – 4 semestre

Locuri:     26 fără taxă – buget

                 5 cu taxă

Calendarul pentru Admiterea 2021:

Înscrierea pentru concursul de admitere se face on-line sau la secretariatul facultății și va avea loc în perioadele:

____________________________________________ (între orele 09-14 de luni până vineri)

Proba pentru admitere: 

– Eseu pe tema „Discutaţi relaţia dintre Revelaţia Generală şi Sfânta Scriptură” (se depune la dosarul de înscriere)

– Proba orală în data de ______________________________________ – (interviu on-line)

 Acte necesare la înscriere:

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeveriță care ține loc de dipomă până la eliberarea acesteia, în original;
 • certificatul de naştere, în copie;
 • certificat de căsătorie, în copie (dacă este cazul)
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • doua  fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 • Dosar plic din carton

Taxa de înscriere:         150 RON  

Taxa de admitere se poate achita și în contul facultății:

BCR – RO78RNCB0076010452620068

2. Eseu pe tema “Discutaţi relaţia dintre Revelaţia Generală şi Sfânta Scriptură” Bibliografie: Millard Erickson vol. 1 -(se depune la dosarul de înscriere)

Pentru informatii suplimentare – email – secretariat@ftb.unibuc.ro